###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###

 

Stoimy na rozdrożu. Przestój całych gałęzi przemysłu w trakcie pandemii koronawirusa doprowadził do gwałtownego załamania popytu na surowce z recyklingu. W obecnej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo zepchnięcia środowiska na drugi plan, przez co gospodarka nie spełni obowiązujących, ogólnoeuropejskich celów dotyczących recyklingu. Równocześnie jednak właśnie teraz pojawia się szansa na podjęcie decydujących kroków w kierunku ochrony klimatu i zasobów, sposobu życia oraz prowadzenia gospodarki.

Wsparcie uzyskujemy przy tym od europejskiego Green Deal, który jako jeden z celów zapisał sobie takie przebudowanie gospodarki UE, aby stała się rzeczywistą gospodarką recyrkulacyjną. Tylko w ten sposób może się udać oddzielić produkcję i konsumpcję od zużycia surowców naturalnych i (jeszcze) osiągnąć podjęte w trakcie konferencji klimatycznej w Paryżu cele z zakresu ochrony klimatu.

Nasza gospodarka jest w dalszym ciągu w znacznym stopniu liniowa. W Niemczech jedynie 15% materiałów nadających się do recyklingu wraca do obiegu gospodarczego – choć ich przetworzenie i ponowne użycie wytwarza jedynie połowę dwutlenku węgla, emitowanego przy stosowaniu surowców pierwotnych. Oznacza to, że już samo podwojenie wykorzystania recyklatów pozwoliłoby w Niemczech na dodatkowe ograniczenie w ciągu roku emisji gazów o około 60 milionów ton ekwiwalentu CO2. Pobudzenie popytu i stworzenie „efektu przyciągania” w zakresie wytwarzania recyklatów wymaga jednak konkretnych instrumentów, takich jak wyznaczenie minimalnego procentu ich wykorzystania w nowych produktach, w połączeniu z wiążącymi normami jakościowymi dotyczącymi wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu.

Od polityków należy domagać się stworzenia ram prawnych dotyczących tych zagadnień. Konieczna dynamika zmian może jednak powstać tylko dzięki szerokiemu zaangażowaniu społecznemu. Producenci i handel muszą stosować recyklaty oraz wprowadzać do obrotu opakowania wielokrotnego użytku, konsumenci prawidłowo segregować odpady, a usługodawcy w sektorze ochrony środowiska realizować wymagane wskaźniki recyklingu.

Razem z Instytutem Fraunhofer UMSICHT sprawdzamy w aktualnym badaniu „recources SAVED by recycling” (zasoby OSZCZĘDZONE poprzez recykling) ochronę zasobów oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, uzyskiwane poprzez nasze działania z zakresu recyklingu. Dzięki recyrkulacji 6 milionów ton surowców wtórnych zaoszczędziliśmy w roku 2019 ogółem około 32,3 milionów ton zasobów pierwotnych i równocześnie zapobiegliśmy wytworzeniu 4,2 milionów ton gazów cieplarnianych.


Więcej informacji o opracowaniu

 

 

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami lub pobrania szczegółowego opracowania.

 

Do kontaktu

Login dla naszych Klientów

Szczególny serwis i informacje dotyczące Państwa indywidualnego wkładu.

Przejdź do logowania

Wideo wyjaśniające

Pozna metodykę badania.

Więcej