###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###

 

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel stwierdziła: „Jestem w pełni zaangażowana w ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych. Niemcy wciąż mogą i powinny dawać w tym zakresie przykład, chociaż już wcześniej wnieśliśmy wielki wkład dzięki stosowanym u nas procesom recyklingu.“

Zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym to wyzwanie na dziś, gdyż era zużywania plastiku dobiegła końca. Już kilka lat temu w Interseroh, spółce zależnej ALBA Group, zamknęliśmy cykl życia dla tworzyw sztucznych. Osiągnęliśmy to dzięki procesowi Recycled-Resource, który nasi naukowcy nieustannie rozwijają w centrum kompetencyjnym w Mariborze. Nowe możliwości otwierają się także w obrębie całej branży. W ubiegłym roku Interseroh zaczęła oferować producentom usługę „Made for Recycling“, naukowo ugruntowaną metodę tworzenia opakowań przyjaznych do recyklingu.


Wspólnie z Instytutem Fraunhofer UMSICHT w aktualnym badaniu „resources SAVED by recycling“ oceniamy jak wiele zasobów – w porównaniu z produkcją pierwotną – udało się ochronić i jak bardzo ograniczono emisje gazów cieplarnianych poprzez nasze działania recyklingowe. Dzięki ponownemu wprowadzeniu do obiegu około 4,1 mln ton surowców wtórnych osiągnęliśmy w 2017 r. oszczędność na poziomie 30,2 mln ton zasobów pierwotnych, a także uniknęliśmy emisji gazów cieplarnianych na poziomie prawie 4,1 mln ton.


Więcej informacji o opracowaniu

 

 

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami lub pobrania szczegółowego opracowania.

 

Do kontaktu

Login dla naszych Klientów

Szczególny serwis i informacje dotyczące Państwa indywidualnego wkładu.

Przejdź do logowania

Wideo wyjaśniające

Pozna metodykę badania.

Więcej