###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w lipcu tego roku: „Potrzebujemy rozwoju gospodarczego, który wszystkich czyni zwycięzcami respektując jednocześnie ograniczenia naszej planety. Na konferencji „Business 20“(forum gospodarcze państw z grupy G20), Barbara Hendricks, niemiecka Minister Ochrony Środowiska, określiła działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska jako „ważne czynniki napędzające modernizację krajowej gospodarki, mające pozytywny wpływ na konkurencyjność, rynek pracy, spójność społeczną i stabilność polityczną“. Hendricks zaznaczyła też, że dostosowanie się do tych zmian – nastawienie na zrównoważony rozwój - jest ważne nie tylko dla państw, ale i firm.

W ALBA Group przekładamy tę wizję na w pełni rozwiniętą gospodarkę o obiegu zamkniętym, która oznacza znacznie więcej niż tylko wysokiej jakości recykling. Pierwszym krokiem jest unikanie wytwarzania odpadów, ale działania idą dalej niż całościowa optymalizacja procesów produkcyjnych. Celem jest  zapobieganie marnotrawstwu, ochrona zasobów i minimalizowanie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.


Wspólnie z Institutem Fraunhofer UMSICHT w aktualnym badaniu „resources SAVED by recycling“ poddajemy próbie rezultaty ochrony zasobów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Poprzez zastosowanie zamkniętego cyklu dla około 4,3 mln ton surowców wtórnych, zaoszczędziliśmy w 2016 roku łącznie 36,2 mln ton zasobów pierwotnych i uniknęliśmy emisji prawie 4,3 mln ton gazów cieplarnianych..


Więcej informacji o opracowaniu

 

 

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Do kontaktu

Login dla naszych Klientów

Szczególny serwis i informacje dotyczące Państwa indywidualnego wkładu.

Przejdź do logowania

Animacje

Pozna metodykę badania.

Więcej