###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###
###SLIDER_TEXT###

 

Od bogatej w zasoby gospodarki linearnej po kompleksową gospodarkę obiegu zamkniętego: w walce ze zmianami klimatycznymi decydującą rolę odgrywają przetwórstwo wtórne i recykling już wykorzystanych surowców naturalnych. Ich znaczenie na początku czerwca 2019 roku podkreślił również Minister Gospodarki Peter Altmaier podczas Zgromadzenia Członków Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft BDE (Federalny Związek Gospodarki Odpadami, Gospodarki Wodnej i Surowcami Naturalnymi). Zadeklarowanym celem Związku jest zaangażowanie przedstawicieli świata polityki i gospodarki do podjęcia rozmów przy jednym stole na temat wykorzystania w jeszcze bardziej skuteczny i kompleksowy sposób potencjału ochrony klimatu, który stwarza gospodarka obiegu zamkniętego.

Cieszymy się, że w debacie na temat ochrony klimatu nastąpił postęp oraz że dochodzi do wzrostu świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju i recyklingu. Fakt ten potwierdza słuszność naszych działań i motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w zrównoważone przetwarzanie surowców. Udaje się to coraz lepiej przykładowo dzięki przyszłościowym technologiom sortowania i przetwarzania, które umożliwiają wprowadzanie na rynek wysokiej jakości, zorientowanych na klienta surowców pochodzących z recyklingu. A im mniej zasobów naturalnych będziemy czerpać z naszej planety i im bardziej będziemy polegać na recyklingu, tym bardziej zmniejszy się emisja szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych.


Wspólnie z Instytutem Fraunhofer UMSICHT w ramach programu „resources SAVED by recycling“ badamy obecnie ochronę zasobów i redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez nasze działania w zakresie recyklingu. Dzięki recyklingowi ok. 5,6 milionów ton surowców wtórnych, w 2018 roku zaoszczędziliśmy ok. 31,9 milionów ton zasobów pierwotnych i prawie 4,4 miliony ton gazów cieplarnianych.


Więcej informacji o opracowaniu

 

 

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami lub pobrania szczegółowego opracowania.

 

Do kontaktu

Login dla naszych Klientów

Szczególny serwis i informacje dotyczące Państwa indywidualnego wkładu.

Przejdź do logowania

Wideo wyjaśniające

Pozna metodykę badania.

Więcej