Dzięki recyrkulacji 4,8 milionów ton surowców wtórnych Grupa ALBA zaoszczędziła w 2020 roku ponad 28,8 milionów ton zasobów pierwotnych i zapobiegła wytworzeniu ponad 3,5 milionów ton gazów cieplarnianych.


W ramach badania „resources SAVED by recycling“ Instytut Fraunhofer UMSICHT na zlecenie ALBA Group bada, w jaki sposób działania koncernu w zakresie recyklingu wpływają na oszczędność surowców i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Aby to ocenić, naukowcy - przy zastosowaniu specjalnie opracowanej, szczegółowej metodologii – badają zużycie surowców i emisję gazów cieplarnianych w produkcji pierwotnej, a następnie porównują z danymi dla produkcji z surowców wtórnych. Różnica między obydwoma wynikami pokazuje środowiskowy efekt recyklingu dla poszczególnych strumieni materiałów.


W ramach badania „resources SAVED by recycling“ Instytut Fraunhofer UMSICHT na zlecenie ALBA Group bada, w jaki sposób działania koncernu w zakresie recyklingu wpływają na oszczędność surowców i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Aby to ocenić, naukowcy - przy zastosowaniu specjalnie opracowanej, szczegółowej metodologii – badają zużycie surowców i emisję gazów cieplarnianych w produkcji pierwotnej, a następnie porównują z danymi dla produkcji z surowców wtórnych. Różnica między obydwoma wynikami pokazuje środowiskowy efekt recyklingu dla poszczególnych strumieni materiałów.

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami lub pobrania szczegółowego opracowania.

 

Do kontaktu

Wideo wyjaśniające

Pozna metodykę badania.

Więcej