Polityka prywatności


Stan: 25 maja 2018 r.


Ochrona i bezpieczeństwo Pana/Pani danych ma dla nas, firmy ALBA Group plc & Co. KG, priorytetowe znaczenie, dlatego uwzględniamy to w naszych wszystkich procesach biznesowych. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przedstawić Panu/Pani istotne aspekty ochrony danych w naszej ofercie internetowej. Niżej wyjaśnimy:


Jakie dane zbieramy, jeśli korzysta Pana/Pani z oferty internetowej firmy ALBA Group plc & Co. KG.

 • Do jakich celów dane te są przetwarzane przez firmę ALBA Group i firmy trzecie.
 • Jakie prawa i możliwości wyboru ma Pana/Pani w związku z przetwarzaniem danych.
 • W jaki sposób może się Pana/Pani z nami skontaktować w sprawie ochrony danych.


Kiedy obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?


Niniejsza Polityka prywatności dotyczy oferty internetowej firmy ALBA Group pod domeną albagroup.de i alba.info wraz ze wszystkimi subdomenami (jak na przykład berlin.alba.info ,nisa.alba.info, alba-energiemanagement.de lub inside(at)albagroup.de) (dalej „strony internetowe”) oraz obecności ALBA Group w mediach społecznościowych, w serwisie Facebook, Google+, Instagram, Xing, LinkedIn, YouTube i Twitter (dalej „obecność w mediach społecznościowych”). 


W przypadku innych ofert internetowych firmy ALBA Group niż wymienione wyżej obowiązują osobne deklaracje ochrony danych, które można przeczytać w zakresie odpowiednich ofert. 


Odpowiedzialność i partnerzy do kontaktu

Administratorem w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie przetwarzania danych jest: 


ALBA Group plc & Co. KG
Knesebeckstr. 56-58
10719 Berlin
 


ALBA Group plc & Co. KG jest spółką administracyjną i usługową firm ALBA Group. Pełniąc tę funkcję spółka zajmuje się obecnością w Internecie na wyżej wymienionych stronach internetowych przedsiębiorstw ALBA Group (np. ALBA Berlin GmbH pod subdomeną berlin.alba.info) i magazynem dla pracowników Inside pod subdomeną inside.albagroup.de oraz ponosi odpowiedzialność za swoje działania. 


Jeśli w niniejszej Polityce prywatności używana jest forma „my”, „nam” lub „ALBA Group”, należy rozumieć przez to wyłącznie ALBA Group plc & Co. KG. 


Kontakt z zakładowym inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem datenschutz(at)albagroup.de lub poczty tradycyjnej z dopiskiem „do inspektora ochrony danych”. 


Automatycznie zebrane dane dotyczące dostępu


Może Pana/Pani odwiedzić nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Zbierane są wówczas jedynie dane dotyczące dostępu, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę. Dane te to np. identyfikatory internetowe (np. adres IP, ID sesyjne, ID urządzenia); dane dotyczące używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego; ewentualnie strona internetowa, z której nastąpiło przejście na nasze strony (np. w przypadku odwiedzenia naszej strony za pośrednictwem linku); nazwy żądanych plików (tzn. jakie teksty, filmy, zdjęcia itp. obejrzał/a Pana/Pani na naszych stronach); ustawienia dotyczące języka przeglądarki, w razie potrzeby raporty o błędach oraz godziny poszczególnych dostępów.


Przetwarzanie tych danych dotyczących dostępu jest konieczne, aby umożliwić Panu/Pani wizytę oraz wygodne korzystanie z naszych stron internetowych oraz zapewnić ich trwałą funkcjonalność i bezpieczeństwo.

 

Dodatkowo dane dotyczące dostępu są zapisywane na krótki okres czasu w wewnętrznych plikach dziennika, aby generować informacje statystyczne związane z użytkowaniem naszej strony internetowej. Umożliwia to nam bieżącą optymalizację i rozwój naszych stron internetowych pod kątem przyzwyczajeń związanych z użytkowaniem i wyposażenia technicznego naszych użytkowników oraz usuwanie usterek i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Informacje zapisane w plikach dziennika nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika – w szczególności adresy IP zapisujemy jedynie w skróconej, anonimowej formie. Pliki dziennika są zapisywane na 30 dni, a po następnej anonimizacji są archiwizowane.

 

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO (równowaga interesów na podstawie naszych wyżej wymienionych uzasadnionych interesów).


Pliki cookie


Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy własne pliki cookie oraz pliki cookie oferentów trzecich. Plik cookie jest ustandaryzowanym plikiem tekstowym zapisywanym przez przeglądarkę na określony czas. Pliki cookie umożliwiają lokalne zapisywanie informacji, takich jak np. ustawienia języka i tymczasowe cechy identyfikacyjne, które – w przypadku kolejnych odwiedzin strony internetowej – mogą zostać sprawdzone przez serwer wstawiający plik cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki można przeglądać wykorzystywane pliki cookie i usuwać je. Może Pana/Pani skonfigurować swoje ustawienie przeglądarki odpowiednio do własnych potrzeb i zapobiec np. akceptacji zewnętrznych lub wszystkich plików cookie. Podkreślamy, że w takiej sytuacji ograniczone może być korzystanie z niektórych funkcji naszych stron internetowych.

 

Nasze własne pliki cookie pozwalają nam na administrowanie naszymi stronami internetowymi w sposób przyjazny i bezpieczny dla użytkowników. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO.

 

Do analizy internetowej i celów reklamowych wykorzystujemy pliki cookie oferentów trzecich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punktach 2.5 i 2.6 niniejszej Polityki prywatności.


Pana/Pani wiadomości i komunikaty


Zbieramy wszystkie informacje i dane, które przekazuje nam Pana/Pani za pośrednictwem naszych stron internetowych. Na przykład w różnych miejscach naszych stron internetowych istnieje możliwość wysyłania nam wiadomości i częściowo także plików (np. dokumentów PDF) za pośrednictwem różnych funkcji, jak np. „formularz kontaktowy” lub „kontakt”. Dane obowiązkowe wymagane dla tych funkcji są z reguły oznaczone. 


Dane użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu realizacji zapytania. 


Zebrane przy tym dane usuwamy, jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.  


Przekazanie Pana/Pani wiadomości innemu przedsiębiorstwu ALBA Group lub zewnętrznemu podmiotowi trzeciemu następuje tylko, jeśli jest to konieczne w celu realizacji zapytania (np. przekierowujemy Pana/Pani wiadomość do innego przedsiębiorstwa ALBA Group, jeśli jest ono kompetentne w danej sprawie). Jeśli nie życzy sobie Pana/Pani ewentualnego przekazywania wiadomości innemu przedsiębiorstwu, można nas o tym poinformować – oczywiście także profilaktycznie – bezpośrednio w wiadomości. Przekażemy wówczas Pana/Pani wiadomość innemu przedsiębiorstwu bez tych danych, na podstawie których mógłby/mogłaby Pan/Pani zostać zidentyfikowany/a (np. nazwiska, numeru klienta lub danych kontaktowych). 


Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie lub inne przetwarzanie danych, podstawą prawną jest artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO.


Wtyczki mediów społecznościowych


Wtyczka portalu Facebook


Na niektórych naszych stronach internetowych wykorzystujemy funkcje sieci społecznościowej Facebook (tzw. wtyczki). Wtyczki te są zarządzane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dlatego podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie wtyczek jest wyłącznie Facebook. 


Integracja wtyczek następuje w drodze tzw. rozwiązania w postaci dwukrotnego kliknięcia, czyli w celu użycia wtyczek należy je najpierw aktywować (= pierwsze kliknięcie), zanim możliwe będzie uruchomienie ich w sposób przewidziany przez Facebook (= drugie kliknięcie). W ten sposób chcemy zapobiec zbieraniu danych, dotyczących Pana/Pani osoby, przez Facebook bez Pana/Pani zgody.


Podczas wizyty na stronie, która zawiera aktywowaną przez Pana/Panią wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, w wyniku czego zawartość wtyczki (np. „Lubię to” lub przycisk udostępnienia) jest przekazywana do przeglądarki i integrowana przez nią na naszej stronie. W ten sposób do Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedził/a Pan/Pani naszą stronę. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie jest Pan/Pani zalogowany/a za pomocą swojego osobistego konta użytkownika na Facebooku, serwis ten może przyporządkować wizytę na stronie do tego konta. Poprzez interakcję z wtyczką, np. kliknięcie przycisku „Lubię to” lub zostawienie komentarza, Facebook zbiera i zapisuje odpowiednie informacje. Jeśli chce Pana/Pani temu zapobiec, należy przed aktywacją wtyczki wylogować się ze swojego konta na Facebooku.  


Cel i zakres zbierania danych przez Facebook oraz późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych, jak również związane z tym Pana/Pani prawa i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). 


Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych, jeśli ponosimy za to odpowiedzialność, jest artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO (równowaga interesów na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możliwość udostępnienia naszych treści większemu gronu użytkowników).


Wtyczki portalu Twitter


Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twitter (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twitter na naszej stronie. Przegląd przycisków tweet znajduje się tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons). 


W przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej, zawierającej taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Pana/Pani przeglądarką a serwerem Twittera. 


W ten sposób Twitter otrzymuje informację, że odwiedził/a Pana/Pani naszą stronę za pomocą Pana/Pani adresu IP. Jeśli będąc zalogowanym na swoim profilu Twitter, kliknie Pan/Pani przycisk „tweet”, może Pan/Pani umieszczać linki na swoim profilu do treści znajdujących się na naszej stronie internetowej. Twitter przyporządkuje odwiedziny na naszych stronach internetowych do Pana/Pani konta użytkownika. 


Zwracamy uwagę na to, że jako firma oferująca serwis internetowy nie znamy treści przekazywanych danych ani nie znamy sposobu ich wykorzystania przez Twitter. 


Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani, aby Twitter mógł przyporządkowywać odwiedziny na naszych stronach, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika Twitter. 


Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Twitter (https://twitter.com/privacy). 


Integracja filmów YouTube


W częściach naszych stron zintegrowaliśmy filmy YouTube. YouTube jest platformą wideo zarządzaną przez przedsiębiorstwo Google YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Zintegrowane filmy wideo YouTube można odtworzyć bezpośrednio na naszych stronach internetowych. Są one zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane, dotyczące Pana/Pani osoby jako użytkownika, nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarza Pan/Pani filmów wideo. Dopiero po odtworzeniu filmów dane są przesyłane do YouTube. Na tę transmisję danych nie mamy wpływu. W przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych standardowa klauzula umowna UE powinna być zawarta z odpowiednimi dostawcami, a oświadczenie dostawcy powinno być sprawdzone pod kątem zgodności z unijnym poziomem ochrony danych. Przesyłanie danych przez dostawców z USA można zatrzymać poprzez odpowiednie dostosowanie przeglądarki.


Poprzez wywołanie strony internetowej zawierającej filmy wideo YouTube serwis ten oraz Google otrzymują związane z tym dane dostępu oraz informację, że odwiedził/a Pan/Pani odpowiednią podstronę naszej witryny. Odbywa się to niezależnie od tego, czy jest Pan/Pani zalogowany/a w serwisie YouTube lub Google, czy też nie. Jeśli jest Pan/Pani zalogowany/a w Google, Pana/Pani dane są przyporządkowywane bezpośrednio do konta Google. Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani łączenia z profilem w YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem filmu. YouTube i Google wykorzystują Pana/Pani dane dotyczące dostępu do tworzenia profili użytkowania do celów reklamy, badania rynku i zarządzania własnymi stronami internetowymi odpowiednio do potrzeb. Przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym sprzeciw jest skierowany bezpośrednio do YouTube lub Google. Dodatkowe informacje znajdują się także w Polityce prywatności Google dotyczącej YouTube. 


Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych, jeśli ponosimy za to odpowiedzialność, jest artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO (równowaga interesów na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z integracją treści wideo).


Google Analytics


Nasze strony internetowe wykorzystują usługę analizy internetowej Google Analytics, która oferowana jest przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby rejestrować Pana/Pani dane dostępu podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Dane dotyczące dostępu są zbierane przez Google na nasze zlecenie w pseudonimowych profilach użytkowania i przesyłane do serwera Google w USA. Wcześniej Pana/Pani adres IP jest anonimizowany. Dlatego nie możemy stwierdzić, które profile użytkowania należą do określonego użytkownika. Na podstawie danych zebranych przez Google nie możemy zidentyfikować ani stwierdzić, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z naszych stron. W przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych standardowa klauzula umowna UE powinna być zawarta z odpowiednimi dostawcami, a oświadczenie dostawcy powinno być sprawdzone pod kątem zgodności z unijnym poziomem ochrony danych. Przesyłanie danych przez dostawców z USA można zatrzymać poprzez odpowiednie dostosowanie przeglądarki.


Na nasze zlecenie Google wykorzysta zebrane informacje, aby przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej, przygotować raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć dla nas inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony i z Internetu. Więcej informacji na ten temat znajduje się także w Polityce prywatności Google Analytics.


W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się opisanemu wyżej tworzeniu i analizowaniu przez Google pseudonimowych profili użytkowania. Istnieje kilka możliwości: (1) Można ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie Google Analytics były blokowane. 


(2) Można dostosować w Google swoje ustawienia wyświetlania reklam Google. 


(3) Można wstawić dezaktywacyjny plik cookie, klikając tutaj: dezaktywacja Google Analytics. 


(4) Można zainstalować w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Chrome wtyczkę dezaktywacyjną udostępnioną przez Google na stroni www.google.com/settings/ads/plugin (wariant ten nie działa na urządzeniach mobilnych). 


Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO (równowaga interesów na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z analizą ogólnego zachowania podczas użytkowania).


Menadżer tagów Google


Nasza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google, usługi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Menadżer tagów służy do bardziej efektywnego zarządzania tzw. tagami strony internetowej. Tag strony internetowej jest symbolem wieloznacznym, który zapisywany jest w tekście źródłowym naszej strony internetowej, aby na przykład zarejestrować często wykorzystywane elementy strony internetowej (np. kod do usługi analizy internetowej). Menadżer tagów Google działa bez stosowania plików cookie. Częściowo dane są przetwarzane na serwerze Google w USA. W przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych standardowa klauzula umowna UE powinna być zawarta z odpowiednimi dostawcami, a oświadczenie dostawcy powinno być sprawdzone pod kątem zgodności z unijnym poziomem ochrony danych. Przesyłanie danych przez dostawców z USA można zatrzymać poprzez odpowiednie dostosowanie przeglądarki.


Podstawa


Zasadniczo przekazujemy Pana/Pani dane dalej tylko wówczas jeśli:

 • wyraźnie udzielił/a Pan/Pani na to zgody zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a RODO,
 • przekazywanie jest konieczne zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych przedsiębiorstwa ALBA Group i nie istnieje powód do założenia, że ma Pan/Pani przeważający interes zasługujący na ochronę w zaprzestaniu przekazywania Pana/Pani danych,
 • zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c RODO jesteśmy ustawowo zobowiązani do przekazywania danych lub
 • przekazywanie jest dopuszczalne i konieczne zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO w celu realizacji stosunków umownych z Panem/Panią lub w celu realizacji działań sprzed umowy, dotyczących Pana/Pani zapytania. 


Przekazywanie zewnętrznym usługodawcom ALBA Group plc & Co. KG


Część procesów przetwarzania danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności mogą wykonywać na nasze zlecenie usługodawcy zewnętrzni. Oprócz usługodawców wymienionych w niniejszej Polityce prywatności mogą należeć tu w szczególności centra obliczeniowe przechowujące naszą stronę internetową i bazy danych, usługodawcy IT konserwujący nasze systemy oraz firmy doradcze. 


Jeśli przekazujemy dane naszym usługodawcom, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji powierzonych obowiązków. Usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i otrzymali zlecenie. Są oni zobligowani umową do naszych poleceń, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób i są przez nas regularnie kontrolowani. 


Jeśli przekazujemy Pana/Pani dane, wykraczając poza niniejszą Politykę prywatności, usługodawcy z siedzibą w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Pana/Panią o tym oddzielnie oraz przedstawimy konkretne gwarancje transferu danych. Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymać kopie gwarancji w celu potwierdzenia stosownego poziomu ochrony danych, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt 1).


Okres przechowywania


Jeśli w niniejszej Polityce prywatności nie podano innych informacji, zapisujemy i wykorzystujemy Pana/Pani dane tylko przez okres, w którym jest to konieczne do spełnienia naszych umownych lub ustawowych obowiązków lub celów, do których dane zostały zebrane. Po upływie ustawowych okresów przedawnienia ograniczamy przetwarzanie, tzn. Pana/Pani dane są wykorzystywane tylko do wywiązania się ze zobowiązań umownych. 


Następnie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że potrzebujemy ich jeszcze do upływu ustawowego okresu przedawnienia do celów dowodowych w przypadku roszczeń z tytułu prawa cywilnego lub z powodu ustawowych obowiązków przechowywania. Również później musimy w razie potrzeby przechowywać Pana/Pani dane ze względów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie ustawowych obowiązków dokumentacji, wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego, ustawy o kredytach, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ustawy o handlu papierami wartościowymi. Określone tam terminy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat. 


Podstawą prawną tego przetwarzania danych do celów wywiązania się z ustawowych obowiązków dotyczących dokumentacji i przechowywania jest artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO.


Pana/Pani prawa


W celu dochodzenia przysługujących Panu/Pani ustawowych praw ochrony danych, które opisano niżej, można w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt 1):

 • Przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymania w każdej chwili informacji na temat przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych. W ramach udzielenia informacji wyjaśnimy Panu/Pani przetwarzanie danych i udostępnimy zestawienie zapisanych danych związanych z Pana/Pani osobą.
 • Jeśli zapisane u nas dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, ma Pan/Pani prawo do sprostowania tych danych.
 • Ponadto może Pan/Pani żądać usunięcia danych. Jeśli w wyjątkowych przypadkach usunięcie nie jest możliwe z powodu innych przepisów prawnych, dane zostaną zablokowane, w związku z czym będą dostępne tylko do tego celu ustawowego.
 • Ponadto może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, np. jeśli uważa Pan/Pani, że zapisane przez nas dane nie są poprawne.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, tzn. na życzenie przekażemy Panu/Pani cyfrową kopię udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych. 


Ponadto ma Pan/Pani prawo złożenia skargi w organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym dla ALBA Group jest Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. 


Prawo do odwołania i sprzeciwu


Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z prawa do odwołania i sprzeciwu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie 1.


Cofnięcie deklaracji zgody


Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 RODO ma Pan/Pani w każdej chwili prawo do odwołania udzielonej nam zgody. W wyniku tego nie będzie możliwe kontynuowanie w przyszłości przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Sprzeciw wobec przetwarzania danych


Jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO, ma Pan/Pani prawo zgodnie z art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, o ile występują powody, wynikające z Pana/Pani szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku ma Pan/Pani ogólne prawo sprzeciwu, z którego można skorzystać bez podawania przyczyn.


Bezpieczeństwo danych


W naszych ofertach internetowych stosujemy odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony Pana/Pani danych przed niebezpieczeństwami podczas przesyłania danych oraz nieuprawnionym uzyskaniem dostępu do nich przez osoby trzecie. Są one dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem techniki. W celu zabezpieczenia podanych na naszej stronie Pana/Pani danych osobowych wykorzystujemy Transport Layer Security (TLS), który szyfruje wprowadzane przez Pana/Panią informacje.


Zmiany niniejszej Polityki prywatności


Okazjonalnie aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności, na przykład jeśli dopasowujemy naszą stronę internetową lub zmieniają się przepisy prawa bądź wytyczne urzędowe.

Czy mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami lub pobrania szczegółowego opracowania.

 

Do kontaktu

Do opracowania

Tutaj otzrymacie Państwo więcej szczegółów na temat wyliczeń i wyników opracowania.

Więcej

Wideo wyjaśniające

Pozna metodykę badania.

 

Więcej

Login dla naszych Klientów

Szczególny serwis i informacje dotyczące Państwa indywidualnego wkładu.

 

Przejdź do logowania